Đặt Phòng

Đặt Phòng

Không cần đặt cọc trước. Chỉ cần thẻ tín dụng của bạn để đảm bảo đặt phòng. Thanh toán khi trả phòng.

For to military reason, Binh Ba island isn't allow for foreigner entrance. So please don't book our hotel if you are not Vietnamese nationality.